Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης - Συνθήκες Ιστότοπου

1. Γενικά

Η εταιρεία Ανάβασις® έχοντας σαν πρώτο μέλημα τη νόμιμη λειτουργία της και τη σωστή αντιμετώπιση των μελών - χρηστών της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της παραθέτει παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργιάς της. Οι επισκέπτες και χρήστες της σελίδας www.anavasis.gr οφείλουν να διαβάσουν ό,τι παρατίθεται στο παρόν κείμενο και εφόσον δε συμφωνούν με αυτό να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουν ότι συμφωνούν ρητά για τη χρήση όλου του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων του. Αυτό συνεπάγεται συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη για τους όρους και τις συνθήκες τις εταιρείας μας. Η παραπάνω συγκατάθεση δεν αφορά συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν τους δικούς τους όρους.

2. Αλλαγή Όρων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Έτσι ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τους όρους σε κάθε επίσκεψη του. Στο τέλος του κειμένου, η εταιρεία Ανάβασις® είναι υποχρεωμένη να αναρτεί την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων διευκολύνοντας το χρήστη – επισκέπτη.

3. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η εταιρεία Ανάβασις® αποτελεί ιδιοκτήτη όλων των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.anavasis.gr. Αυτό συμπεριλαμβάνει σελίδες που προέρχονται από όλα τα menu και submenu της, φωτογραφικό υλικό, banners, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφικά και το περιεχόμενο (κείμενα) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ενημερωτικών σελίδων της. Τέλος περιλαμβάνει σαφώς το σύνολο του ιστότοπου www.anavasis.gr, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Ανάβασις® και διέπεται από τον ελληνικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, μετάφρασης, τροποποίησης, περίληψης, αποθήκευσης, αναδημοσίευσης, κατεβάσματος σε ηλεκτρονικό μέσο (download) και γενικά η οποιαδήποτε απευθείας χρήση του παραπάνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά έκτος εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιο από το περιεχόμενο της www.anavasis.gr χρησιμοποιηθεί από ατομικό χρήστη σε οικείο υπολογιστή με σκοπό την καθαρά προσωπική χρήση και όχι την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ακόμη όμως και στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την πηγή του τόσο στο εσωτερικό του κειμένου του όσο και στη βιβλιογραφία και βέβαια αυτό δε σημαίνει από την μεριά της Ανάβασις® οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Ιδιωτική Ευθύνη

Οι υπηρεσίες της εταιρείας Ανάβασις® δεν έχουν σκοπό ούτε και θίγουν οποιοδήποτε νόμο και επιπλέον δεν προτείνουν ούτε παροτρύνουν έμμεσα ή άμεσα τον οποιοδήποτε χρήστη – επισκέπτη σε βεβιασμένη χρήση των υπηρεσιών της. Κάθε χρήστης – επισκέπτης ενεργεί και χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της Ανάβασις® και τα προϊόντα αυτής, σύμφωνα με την κρίση του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ή προϊόντων της με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.

5. Διαφήμιση – Προώθηση

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό – προωθητικό υλικό στα εγγεγραμμένα μέλη της σελίδας της. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας αλλά και την ύπαρξη καινούριων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της. Η Ανάβασις® έχει το δικαίωμα να αποστέλλει αυτό το διαφημιστικό υλικό με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), ώστε αυτό να είναι προσωπικό και να εξασφαλίζεται η απόλυτη εχεμύθεια των στοιχείων των πελατών της. Τα διαφημιστικά μπορεί κάποιες φορές να αποτελούν κουπόνια προσφορών τα οποία θα είναι προσωπικά, θα έχουν κωδικό μοναδικότητας και θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο παραλήπτης.

6. Σύνεση Πράξεων – Υποχρεώσεις Μελών – Επισκεπτών

Όλοι όσοι είναι ευρισκόμενοι στην ιστοσελίδα www.anavasis.gr υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, καθένας που θα διαπράττει οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη πράξη σε βάρος του ιστότοπου της εταιρείας Ανάβασις® θα φέρει το βάρος της πράξεως του. Σε περίπτωση που ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή είτε μέσο κάποιου shoutbox είτε forum είτε chat είτε ακόμη σε περίπτωση που ανταλλάσει προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα με τους εκπροσώπους της Ανάβασις® οφείλει να είναι ευπρεπής στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Κατ΄ επέκταση οποιαδήποτε συνομιλία υπόκειται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Τυχόν παράβαση αυτών των κανόνων δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία Ανάβασις® να διαγράψει το μέλος – χρήστη. Σε περίπτωση που γίνει η οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος κάποιου μέλους – επισκέπτη της σελίδας www.anavasis.gr, αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεων του και οφείλει να παραστεί στη δικαστική πράξη και να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε τρίτο αλλά και στην εταιρεία μας για λόγους δυσφήμησης.

7. Λογαριασμοί Χρηστών

Οι χρήστες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στη φόρμα εγγραφής,  στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τα πεδία που φέρουν την ένδειξη «απαραίτητα».  Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρήσει οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο νέος χρήστης δέχεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την καλή διατήρηση του λογαριασμού τους, δεν ενδείκνυται να δίνουν τους κωδικούς τους σε τρίτα πρόσωπα και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε ενέργεια που έχει γίνει παρά την θέληση τους να ενημερώνουν την εταιρεία μας.  Η Ανάβασις® δεν ευθύνεται για καμία πράξη των μελών της μεταξύ άλλων και στην περίπτωση ανεβάσματος (uploading) οποιαδήποτε αντικειμένου είναι αντίθετο με τους νόμους του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε προσβλητικού ή διαστρεβλωμένου κειμένου. Από την άλλη, η εταιρεία Ανάβασις® υποχρεούται από τον νόμο να κρατά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών της μόνο για προσωπική της χρήση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Επίσης, η Ανάβασις® υποχρεούται να μην μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Ο μόνος τρόπος χρήσης των στοιχείων αυτών είναι για στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν τη σελίδα μας.

8. Όροι Πώλησης Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η χρήση του ιστότοπου της εταιρείας μας δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη.

8.1. Όροι Περί Παροχής Δοκιμίων - Ερευνών

Η εταιρεία Ανάβασις® αναλαμβάνει να εκπονήσει δοκίμια και έρευνες για τους εκάστοτε πελάτες της. Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμο 2121/93 του ελληνικού κράτους. Τα δοκίμια – έρευνες προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία και όχι να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να τα παραδώσουν ως δική τους εργασία. Η χρήση αυτών των δοκιμίων – εργασιών ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη. Τα έγγραφα τα οποία κατά καιρούς θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας μας δεν είναι διαθέσιμα για κατέβασμα (download) παρά μόνο για ανάγνωση μέσω της σελίδας μας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική και κερδοσκοπική χρήση. Η εταιρεία Ανάβασις® δίνει τη δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στην διεύθυνση του με κάποιο ψηφιακό μέσο το οποίο δεν συμπεριλαβαίνεται στην τιμή όπως επίσης και τα μεταφορικά. Στην πρώτη περίπτωση αποστολής μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση των αριθμό των σελίδων, τη δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης και το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Την τιμή επίσης επηρεάζει η γλώσσα γραφής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου και της ολικής ή μερικής επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί, σε τρεις δόσεις. Η εταιρεία Ανάβασις® ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής της, μετά την συμφωνία από μεριάς του εκάστοτε πελάτη για την εκπόνηση οποιουδήποτε δοκιμίου στην συμφωνηθείσα τιμή. Συγκεκριμένα, ζητείται η κατάθεση μιας προκαταβολής ώστε να ξεκινήσει το έργο, το οποίο παραδίδεται τμηματικά. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η αποπληρωμή του ποσού, συνήθως σε τρεις δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται. Έτσι, ο εκάστοτε πελάτης μπορεί να δει αν αυτό που παραλαμβάνει του είναι αρεστό και τότε προχωρά στην επόμενη κατάθεση ώστε να ολοκληρωθεί το δοκίμιο. Στην περίπτωση που το τμήμα του έργου που παρέλαβε δεν του είναι αρεστό οφείλει να το αναφέρει άμεσα (την ίδια μέρα) ώστε ο συγγραφέας να προβεί σε διορθώσεις. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός μιας ή της επόμενης ημέρας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εταιρεία συνεχίζει το έργο της κανονικά σύμφωνα με την αρχική συμφωνία. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις δόσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως εφόσον ισχύουν τα παραπάνω δεν γίνονται επιστροφές χρηματικών ποσών για οποιαδήποτε περίπτωση. Τέλος, τονίζουμε ξανά πως τα παραπάνω δοκίμια προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιβλιογραφία και αναφορές. Στην περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιήσει αυτούσια ως δικιά του μια εργασία, διαπράττει λογοκλοπή.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η εταιρεία Ανάβασις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται να προβεί σε διορθώσεις, εάν δηλαδή αυτές ζητηθούν εκπρόθεσμα.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι επιστροφές χρημάτων δε γίνονται για οποιαδήποτε λόγο εκτός αν αναφέρονται στους παραπάνω όρους και μόνο στην περίπτωση υπαναχώρησης από την μεριά της εταιρείας η οποία δεν συνίσταται σε λόγους Ανωτέρας Βίας.

9. Αλλαγή Στο Περιεχόμενο Του Ιστότοπου www.anavasis.gr

Η εταιρεία Ανάβασις® διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τα περιεχόμενα της σελίδας της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Επίσης μπορεί να παύσει την ύπαρξη της και δεν ευθύνεται για προβλήματα τα οποία θα έχουν σχέση με τεχνικούς λόγους, που αφορούν την εταιρεία παροχής hosting και τους server της. Ακόμη σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας λόγο προβλήματος του ISP σας, αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της εταιρείας μας.

Τελευταία Αναθεώρηση: 24/06/2019

Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2019 Anavasis.gr